Feature Image

TEKNİK BALANS MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

“İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ”

Temel Değerler

En önemli sermayesi “İnsan Kaynağı” olan şirketimizin temel hedefi; en iyilerin çalışmak isteyeceği, çalışanlarımızın ise parçası olmaktan gurur duyacağı bir kurum olmaktır. Şirket olarak sürdürülebilir büyümenin ancak çalışanlarımızın katkısı ile mümkün olacağının bilincindeyiz. Adil istihdam uygulayarak, çeşitliliği benimseyerek ve katılıma değer vererek; farklı bakış açılarının dile getirildiği ve saygı gördüğü bir çalışma ortamı oluşturur ve buna katkıda bulunuruz. Şirketimizin “İnsan Kaynakları Politikasına göre insanları liyakate göre işe alır ve terfi ettiririz. Türkiye İş Kanunu içerik ve ruhuna uyarız. Profesyonel gelişim için herkese açık ve adil fırsatlar yaratırız. Sağlıklı bir iş ve özel yaşam dengesini teşvik ederiz.

Teknik Balans bu doğrultuda;

  • Çalışanların, kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlayabilecek uygun ortamı yaratmak,
  • Sürdürülebilir gelişim için elverişli işyeri ortamı sağlamak,
  • Bireysel farklılıkları insan kaynağı zenginliği olarak görmek ve etik değerlerimiz doğrultusunda adil yaklaşım sergilemek,
  • Çalışanların performansını objektif kriterlerle ölçümleyerek değerlendirmek,
  • Çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesinde fırsat eşitliği sağlamak ve eğitimlerine katkıda bulunmak,
  • Çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını güçlendirici yaklaşımları geliştirmek üzere hareket eder.

Nitelikli İş Gücünün Şirketimize Kazandırılması

Teknik Balans olarak seçme ve işe alma sürecinde ayrımcılık yapmadan tüm adaylara eşit davranmayı ve bu süreçte tek ölçü olarak işe uygunluğun aranmasını temel ilke olarak benimsemekteyiz. İşe alım stratejisinin şirketlerin başarısındaki önemine inanan şirketimiz insan kaynağı seçiminde kişilerin eğitim, deneyim, yetkinlik, kariyer hedefleri ve beklentileri ile pozisyonun gerektirdiği özelliklere göre işe alım yapmaktadır. Ekip çalışmasına yatkın, Türkiye ve dünyadaki gelişmelerin yakından izleyen, yeniliklere açık olan ve şirketimizi ileriye götürecek bireyleri bünyemize kazandırmayı hedeflemekteyiz.

Çalışanların Eğitimine ve Gelişimine Yatırım Yapma

Çalışanlarımızın potansiyellerini maksimize etmek ve sürekli gelişimini sağlamak adına uygun fırsatların yaratılması ve korunması şirketimizin üstlendiği ana sorumluluklardan bir tanesidir. Çalışanlarımızın gelişimini sağlamak adına her aşamada ve her düzeyde eğitime büyük önem vermekteyiz. Şirket olarak nitelikli ve profesyonel çalışanları yetiştirmek amacıyla öğrenmeyi ve gelişimi teşvik eden bir kültürü benimsemekteyiz. Şirketimizin başarısını ve verimini arttırabilmek için çalışanlarımızı, gerek kişisel becerilerini ve gerekse de işimizi geliştirecek eğitimleri almaya teşvik etmekte; güçlü ve sağlam lider adayları yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Liderlik

Unvanımız veya çalışma süremiz ne olursa olsun, Teknik Balans’taki kariyerlerimiz liderlik üzerine kuruludur. Liderlik, bir yönetici doğrudan bağlı bir çalışanına her koçluk yaptığında veya bireysel bir katkı sağlayıcı bir iş arkadaşına rehberlik ettiğinde görülür. Bir iş arkadaşımız davranışlarıyla örnek olduğunda, dürüstlük sergilediğinde, bireysel ve toplu başarıları takdir ettiğinde ve sonuç olarak pozitif, çevik ve iyimser bir ortam yarattığında liderliği görürüz.

Ücret Politikası

Teknik Balans, piyasa koşulları ve Şirket içi dengeler göz önünde bulundurularak, adil bir düzende işletilen bir ücretlendirme politikası benimsemektedir.

Ücret kademelerinin belirlenmesinde ve güncellenmesinde, “sektör eğilimleri” ve “performans değerlendirmeleri” dikkate alınır.

Yıllık ücret artışı Yönetim Kurulu’nun onayı ile işverenin gerekli gördüğü dönemlerde ve belirlenen oranlarda ücretlere yansıtılır.

Teknik Balans’ta Kariyer

Sürekli gelişim, Teknik Balans’ta başarının anahtarıdır.

Teknik Balans olarak, 45 yılı aşkın bir süredir yurt içinde ve yurt dışındaki pazarlarda faaliyet gösteriyoruz. Türkiye balans makinası sektörünün en büyüklerinden biri olduğumuz için bugüne dek değişmeye, gelişmeye devam etmekteyiz.

Değişimi ve yeniliği yöneten insan kaynağımızla, balans makinası sektörünün yenilikçi ve dinamik bir oyuncusuyuz. 1978’den bu yana gelen bilgi, birikim ve deneyimlerle harmanlanmış Teknik Balans kültürünü, parçası olduğumuz her gün gururla taşıyor, yaşatıyoruz. Kurum kültürümüzü yaratan değerlerimizin, bu uzun yoldaki başarımızın pusulası olduğuna inanıyoruz.

Gelişim ve değişime duyduğumuz inancın bizi bugünlere taşıdığının bilincindeyiz. Kurum kültürünü benimsemiş, sorumluluk bilinciyle çalışan her çalışanımız kendini geliştirme, yeni inisiyatif ve sorumluluklar alabilme şansına sahiptir. Bizler, önceden belirlenmiş ve çalışanları kısıtlayan klasik kariyer yönetimi anlayışına değil, insanların ve durumların yaratabildiği olasılıklara değer vermekteyiz.Sürekli gelişim Teknik Balans’ta başarının anahtarıdır.